วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประวัติผู้จัดทำ


ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ-สกุล    นาย จีรศักดิ์ พิมพ์รูป
เลขที่        2
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่       ทำบทที่ 1 , 2 , เป็นผู้สัมภาษณ์ , พิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ-สกุล    น.ส. กัญญารัตน์ อุ่นเครือ
เลขที่         5
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่       ทำบทที่ 4, เป็นผู้ถ่ายวิดีโอ
ชื่อ-สกุล    น.ส. สุกันยา มะโนธรรม
เลขที่         16
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่       ทำบทที่ 1,5 , ประวัติผู้จัดทำ ,ผู้ช่วยในการถ่ายทำวิดีโอ
ชื่อ-สกุล    น.ส. สุดารัตน์ มูลขุนทด
เลขที่        17
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่4/1
หน้าที่   ทำบทที่3    พิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง , ผู้ช่วยในการถ่ายทำวิดีโอ , ทำหน้าปก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น